Ivona

Ivona

Lisa nám neuveriteľným spôsobom zatraktívnila náš výukový proces a pritiahla nám viacej žiakov do nášho jazykového kurzu. Tak isto je Lisa aj veľkým prínosom pre mňa. Odkedy mám Lisu v triede som nezabudla zadať domácu úlohu a Lisa za mňa vybaví aj skrátený sumár na konci vyučovacej hodiny.