Privítajme AI-learning

Po 20 rokoch e-learningu a 30 rokoch CD/DVD learningu, sme sa konečne dočkali.

S hrdosťou Vám predstavujeme pokročilý AI-learning.

AI-learning je výuková metóda, ktorá predstavuje plnohodnotné alebo doplnkové vzdelávanie založené na princípe priamej komunikácie.

Všetko o AI-learningu ti povie Martin v tomto videu.

Učiteľka Lisa sa ti priamo v akcii sama predstaví.


Facebook:

Ucitelka Lisa – Slovensko

futureREADY systems