Učiteľka LISA na cestách.

Vážení pedagógovia,

Vážené vedenie školy,

S radosťou by sme Vás informovali o príležitosti spolupracovať s našou organizáciou Lisa-Academy na predstavení najnovších trendov v oblasti umelej inteligencie (AI) a inovatívnych vzdelávacích metóda (AI-Learning) na Vašej škole. V rámci našej aktivity, ktorú sme pomenovali „Učiteľka Lisa na cestách„, študentom a pedagógom hlavne so zameraním sa na IKT a cudzie jazyky, by sme radi formou školskej prednášky, vyučovacej hodiny, besedy odprezentovali AI technólogiu a jej prínos pri výuke.

Lisa-Academy je na čele vývoja AI-Learning, pričom integrujeme moderné technológie s pedagogickými prístupmi na podporu optimálneho učenia. AI-Learning predstvuje odklon od mechanického učenia sa a prinavracia sa ku koreňom učenia sa priamou komunikáciou. Táto inovatívna metóda neprináša nie len nové možnosti výučby, ale aj zvyšuje motiváciu študentov, rozvíja praktické skúsenosti a komunikačné zručnosti študentov.

Prezentácia na Vašej škole by zahŕňala:

  1. Demonštráciu AI zariadení a aplikácií: Predstavíme a predvedieme technológiu AI a výuku AI-learning.
  2. Workshopy pre učiteľov: Poskytneme praktické školenie pre učiteľov o tom, ako integrovať AI do ich vyučovacieho plánu a prispôsobiť ho potrebám študentov.
  3. Rozprava o budúcnosti vzdelávania: Diskutovať budeme o trendoch v oblasti vzdelávania a ako môže AI prispieť k príprave študentov na dynamický trh práce.

Veríme, že naša prezentácia by bola prínosom pre Vašu školu a poskytla by nové perspektívy pre moderné vzdelávanie.

Ak vás naša ponuka oslovila a radi by ste nás privítali na Vašej škole, prosim kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 910 696 067 alebo emailom na martin.nagy@lisa-academy.com

Prednášky realizujeme na Vysokých školách so zameraním sa na pedagogiku, Základných školách, Stredných školách, CVČ, mestských knižniciach a detských táboroch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Filozofická fakulta – Katedra anglistiky a amerikanistiky

Besiedka s najmenšími v Mestskej knižnici (letný tábor Poprad)

Posedenie v Mestskej knižnici Šaľa

Boli sme aj v TV:

Umelá inteligencia pod rukami slovenských vývojárov pomáha učiť cudzie jazyky

SVET UMELEJ INTELIGENCIE

Reportáž Krea TV

S pozdravom,

Tím Učiteľka Lisa

Ucitelka Lisa – Slovensko

futureREADY systems