Učiteľka Lisa – vzdelanie je cesta

Licenčná zmluva k „Učiteľka Lisa
uzavretá do 31.10.2021 ponúka:

Licenčná zmluva k „Učiteľka Lisa” uzavretá do 31.10.2021 ponúka:

Využívanie systému vzdelávania „Učiteľka Lisa“ (anglický jazyk) na komerčné vzdelávanie v rámci licenčnej dohody v cene po 50% zľave 89 EUR /rok (1 učiteľ), 499 EUR / rok (10 učiteľov), 999 EUR / rok (25 učiteľov) (podmienky platné výhradne pre Slovensko a Českú Republiku)

 • Registrovanie učiteľov do systému „Učiteľka Lisa“
 • Registrovanie učiteľov (smart zariadenie) do systému „Učiteľka Lisa“
 • zľava z online registračného poplatku 100%
 • Certifikované vzdelávanie učiteľov „Učiteľka Lisa“
 • Neobmedzený prístup ku kompletnej výučbovej ponuke „Učiteľka Lisa“
 • Neobmedzený prístup k digitálnym materiálom ku kompletnej výučbovej ponuke „Učiteľka Lisa“
 • zľava z nákupu výučbovej ponuky 100%
 • 24 / 7 online technická podpora pre registrovaných učiteľov
 • Zvýhodnená cena pri kúpe smart zariadenia s podporou Amazon Alexa

Affiliate exkluzívna ponuka:

Licenčná ponuka obsahuje aj zvýhodnené provízne odmeny z predaja vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“

 • Predajca (učiteľ) získa 20% províznej odmeny za každý zrealizovaný predaj vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“
 • Kupujúci (študent) získa 10% zľavu z každého zrealizovaného nákupu vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“
 • Provízia z odporúčania – 10% z každej novo registrovanej komerčnej organizácie

Podmienky licenčnej zmluvy časť príprava na výučbu „Učiteľka Lisa “:

 1. Predbežná licenčná zmluva sa uzatvára po dobu 30 dní a slúži na osvojenie si výukového systému „Učiteľka Lisa“ komerčnou organizáciou
 2. Po podpise predbežnej licenčnej zmluvy medzi predajcom „Učiteľka Lisa“ a komerčnou organizáciou, predajca zabezpečí:
  • zdarma online prístup do systému „Učiteľka Lisa“ po dobu 30 dní
  • zdarma online registráciu v rozsahu 1 učiteľ do systému „Učiteľka Lisa“ po dobu 30 dní
  • prístup v rozsahu LEES A časť 1 10 lekcií (1-10 lekcia) po dobu 30 dní zdarma. Zoznam LEES A časť 1 TU
  • prístup v rozsahu LEES časť 1 10 lekcií (1-10 lekcia) – digitálny obsah v súbore DOCX po dobu 30 dní zdarma
  • online výukovú prezentáciu „Učiteľka Lisa“ v rozsahu 1 učiteľ
 3. Po dobe 30 dni sa uzatvára licenčná zmluva. V prípade, ak po dobe 30 dní nepríde k uzavretiu licenčnej zmluvy, výhody vyplývajúce z predbežnej licenčnej zmluvy zanikajú.