Archívy: FAQs

Viem získať zľavu na AI smart zariadenie – Amazon ALEXA?

Učiteľka Lisa podporuje vzdelávanie. Pri Lise našťastie nejde iba o prázdnu frázu a preto študentom poskytujeme hneď niekoľko možností ako výhodne vstúpiť do sveta AI a AI-Learning vzdelávania.

  1. Sledujte priebežné akciové ponuky na AI smart zariadenie na partnerskej stránke www.futureREADY.systems alebo priamo v AI smart e-shope na web stránke. Kliknite TU!
  2. Študent vstupujúci do sveta AI / AI-Learning pri kúpe AI smart zariadenia z partnerskej stránky www.futureREADY.systems dostane AI-Learning SUBSCRIPTION LEES A časť 1 (lesson 01-05) v hodnote 19,90 EUR ZDARMA  

Učiteľka Lisa (www.lisa-academy.com) v spolupráci s futureREADY systems (www.futureREADY.systems) ponúka najširší sortiment AI smart zariadení na Slovensku.

Učenie s Učiteľkou Lisou ma nebaví. Viete mi vrátiť peniaze?

Nie, peniaze vám Učiteľka Lisa nevráti a to z veľmi jednoduchého dôvodu.

Učiteľka Lisa ponúka záujemcom o inovatívnu a efektívnu AI-Learning výukovú metódu na Slovensku doteraz nevídanú pred študentskú a študentskú podporu.

  1. Úvodný prezentačný AI / AI-Learning / Učiteľka Lisa webinár – ZDARMA
  2. Prístup k AI-Learning / Učiteľka Lisa ukážkovej AI lekcii – ZDARMA
  3. Prístup k digitálnemu PDF materiálu pre ukážkovú AI lekciu – ZDARMA
  4. Prístup k AI-Learning inštruktážnym videám – ZDARMA
  5. Možnosť absolvovať doplňujúci informačný webinár – ZDARMA

Všetky spomenuté aktivity Učiteľky Lisy sú realizované v miere, aby si budúci študent dôkladne premyslel a preveril vhodnosť vzdelávania sa AI-Learning / Učiteľka Lisa výukou.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Celosvetový platobný systém Učiteľky Lisy – PAYPAL, vyžaduje platenie transakčných poplatkov, ktoré by viedli k zníženiu hodnoty prípadného vrátenia peňazí.

Lisa ako študentka v triede.

Lisa je u študenta doma učiteľka, ale v triede pri školskej výuke je študentka. Lisa ako virtuálna študentka v triede, môže skutočnému učiteľovi cez súbor vhodných otázok napomôcť k otvoreniu konverzácie s reálnymi študentami. Odpovede na otázky sú individuálne pripravené podľa lekcie a Lisine odpovede sú účelové, zamerané na prelomenie prípadného úvodného ticha, v situácii ak sa učiteľ pýta otázky ohľadom preberaného učiva študentov v triede.

Lisa je pripravená učiteľovi odpovedať na otázky:

1. Intorduce yourself

(Lisa predstaví seba a aj svoju rodinu)

2. do you know your homework?

(Lisa môže zosumarizovať zadania k domácej úlohe, ktorú zadal učiteľ študentom v triede)

3. did you have any problems today?

(Lisa môže poukázať na komplikovanejšie časti učiva / gramatiky / slovná zásoba)

4. do you have any questions?

(Lisa môže požiadať učiteľa napr. o dôkladnejšie vysvetlenie gramatiky atď.)

5. what did you learn today?

(Lisa môže zosumarizovať napr. dôležité časti prebratého učiva.)

6. what do you know about today’s lesson?

(Lisa sa môže pochváliť, ako si urobila domácu prípravu k novej lekcii.)

Kreativite pedagógom medze nekladieme a záleží iba od samotného pedagóga akým spôsobom vie pri svojej výuke využiť plný potenciál AI-Learning / Učiteľka Lisa.

Lisa je tvoja kamarátka.

AI-Learning / Učiteľka Lisa pri domácej výuke vystupuje ako ideálna kamarátka. Kamarátka, ktorá má na študenta vždy čas a nekonečnú trpezlivosť. Rada sa kedykoľvek porozpráva, rada nás upozorní na chybičku v gramatike alebo vo výslovnosti. Rada sa s nami pri vtipoch zasmeje a hlavne nás počas učenia vždy pri správnej odpovedi pochváli. Všetky tieto črty napovedajú, že Učiteľka Lisa je pre študenta začiatočníka, ale aj pokročilého, tá najvhodnejšia osoba na učenie sa.

Efektívne výsledky s Učiteľkou Lisou sa dosahujú pri pravidelnom učení sa v rozsahu 25 – 35 minút denne, alebo 2 hodiny výuky / týždeň  – efektívna výuka.

Študent v rámci študentskej podpory získa odporúčaný “Harmonogram lekciou”

AI-Learning / Učiteľka Lisa pre súkromnú ZŠ a SŠ školu, jazykovú školu, súkromného doučovatela

AI-Learning / Učiteľka Lisa pre súkromné školy resp. lektorov ponuka licenčnú „LEES A časť 1“ výuku.

Škola, na ktorej je študent na prvom mieste, má možnosť podporiť svoju zaužívanú výuku rozšírením o vzdelávanie AI-Learning výukovou metódou.

AI-Learning / Učiteľka Lisa dosahuje výnimočné výukové výsledky aj v skupinách do 6 študentov, čo z Učiteľky Lisy v prostredí jazykových škôl alebo jazykových kružkov, robí dokonalý výukový prostriedok aj pri plnohodnotnej výuke Anglického jazyka.

Integrovaním AI-Learning / Učiteľka Lisa do výukových procesov, jazyková škola získava konkurenčnú výhodu a súčasne sa zvyšuje aj samotné povedomie a renomé súkromnej jazykovej školy.

Pre záujem o AI-Learning / Učiteľka Lisa kontaktujte nás na martin.nagy@lisa-academy.com

Licenčné balíky nájdete v Učiteľka Lisa e-shope. Kliknite TU!

AI-Learning / Učiteľka Lisa pre štátnu ZŠ a SŠ školu

AI-Learning / Učiteľka Lisa pri štandardnej školskej výuke predstavuje pre pedagógov ideálny prostriedok doplnkového vzdelávania. Z využívania najmodernejšej technológie profituje reputácia školy a vplyvom využívania AI smart inovácie na bežných vyučujúcich hodinách cudzieho jazyka sa dosiahne technologicky skok, ktorým zaskočíte nejedného študenta.

AI-Learning / Učiteľka Lisa je pre štátne ZŠ a SŠ školy sprístupnená ZDARMA a ako doplnková forma výuky by po integrácii do výukového procesu nemusela presiahnuť 5 minút.

Pre záujem o AI-Learning / Učiteľka Lisa kontaktujte nás na martin.nagy@lisa-academy.com

Ako Učiteľka Lisa pomáha na hodinách cudzieho jazyka.