Lisa ako študentka v triede.

Lisa je u študenta doma učiteľka, ale v triede pri školskej výuke je študentka. Lisa ako virtuálna študentka v triede, môže skutočnému učiteľovi cez súbor vhodných otázok napomôcť k otvoreniu konverzácie s reálnymi študentami. Odpovede na otázky sú individuálne pripravené podľa lekcie a Lisine odpovede sú účelové, zamerané na prelomenie prípadného úvodného ticha, v situácii ak sa učiteľ pýta otázky ohľadom preberaného učiva študentov v triede.

Lisa je pripravená učiteľovi odpovedať na otázky:

1. Intorduce yourself

(Lisa predstaví seba a aj svoju rodinu)

2. do you know your homework?

(Lisa môže zosumarizovať zadania k domácej úlohe, ktorú zadal učiteľ študentom v triede)

3. did you have any problems today?

(Lisa môže poukázať na komplikovanejšie časti učiva / gramatiky / slovná zásoba)

4. do you have any questions?

(Lisa môže požiadať učiteľa napr. o dôkladnejšie vysvetlenie gramatiky atď.)

5. what did you learn today?

(Lisa môže zosumarizovať napr. dôležité časti prebratého učiva.)

6. what do you know about today’s lesson?

(Lisa sa môže pochváliť, ako si urobila domácu prípravu k novej lekcii.)

Kreativite pedagógom medze nekladieme a záleží iba od samotného pedagóga akým spôsobom vie pri svojej výuke využiť plný potenciál AI-Learning / Učiteľka Lisa.

Pridaj komentár