Kto je Amazon Alexa?

Tento webinár je možné zrealizovať za aktívnej podpory spoločnosti futureREADY.systems

Amazon Alexa patrí do neveľkej rodinky AI smart zariadení. Smart zariadenia ako aj Siri či Google Assistant, sú zariadenia schopné rozpoznať ľudskú reč a nasledne ľudskou rečou odpovedať, alebo vykonať požadovanú činnosť.

AI smart zariadenia môžeme podľa funkcionality rozdeliť do 4 oblastí:

 1. Smart home – ovládanie chytrej domácnosti
 2. AI – získavanie plnohodnotných informácii
 3. Audio / Video– pozeranie videí, hudba na želanie
 4. AI-Learning – Učiteľka Lisa

Obsah webinára:

 1. privítanie učastníkov
 2. zoznámenie sa s AI smart technológiou
 3. prezentačná ukážka využitia AI v smart domoch
 4. prezentačná ukážka využitia AI pri získavaní informácií
 5. prezentačná ukážka využitia AI pri audio / video
 6. prezentačná ukážka využitia AI pri AI-Learningu
 7. odpovedanie na otázky účastníkov
 8. ukončenie webináru

Počas 1 hodinového webináru si predstavíme celú radu Amazon Alexa, poskytneme kompletné informácie, predvedieme názorné ukážky chytrej domácnosti a predvedieme si veľa veľa iného. Webinárom poskytujeme priestor aj na otázky.

Prihlasovací formulár nájdete TU!