Kategória: Nezaradené

Provízny predaj

Provízny predaj

Súčasťou dobrého systému je nepretržite sa starať o jeho vývoj. V našom prípade to znamená zabezpečiť nepretržité pridávanie a zlepšovanie podkladov. Keďže najviac kompetentnými v tejto oblasti sú učitelia zaviedli sme provízny spôsob odmeňovania pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na tvorbe podkladu.

Nákup podkladov

Nákup

Prirodzenou vlastnosťou systému je jeho možnosť rozširovania podkladov. Podklady sú pripravované v spolupráci s učiteľmi. Učiteľ, ktorý podklad pripraví ho má k dispozícii zadarmo a môže ho poskytnúť zadarmo aj svojím študentom, alebo kolegom. Týmto je zabezpečený prirodzený vývoj podkladov, ktorý bude kopírovať najnovšie trendy vo výuke jazykov.

Ceny jednotlivých podkladov sú závislé od ich komplexnosti. Po zakúpení podkladu ho môžete používať bez obmedzení na ľubovoľných zariadeniach, ktoré ste si u nás zaregistrovali. Množstvo podkladov je prístupných aj zadarmo.

Testovanie

Prinášame Vám aj rôzne variácie testovania. Jednou z možností je dopĺňanie slov zo zoznamu možností do vety. Ďalšou možnosťou je testovanie pochopenia článku pomocou kontrolných otázok. Testovanie slovnej zásoby, slovies a mnoho iného je samozrejmou súčasťou “Lisa“ vzdelávania a testovania. Každá z odpovedí má priradenú číselnú hodnotu. Tieto hodnoty sa na konci testu sčítajú a takto vznikne výsledné skóre testu.

Učenie

Učenie

Nezanedbateľnou súčasťou výuky je aj drilovanie slovnej zásoby, nepravidelných slovies, komparatívov a superlatívov, času a iného. Aj tu prichádza na pomoc Lisa so svojou širokou slovnou zásobou, kompletným zoznamom nepravidelných slovies a nespočtom iných výukových možností. Výukové možnosti môžu byť samozrejme priradené na konkrétnu vyučovaciu hodinu a prirodzene sa pri učení budú používať iba vybrané časti, čím sa dosiahne symbióza s materiálmi učiteľa, ktoré sú pripravené na jednotlivé vyučovacie hodiny a študent presne vie z čoho sa má pripraviť na najbližšie skúšanie. Zároveň existuje ešte jeden režim na získanie významu konkrétneho slova, alebo nepravidelného slovesa, ktorý sa aktivuje špeciálnym príkaz. Tento režim je prístupný kedykoľvek aj počas konverzácie. Zároveň sa slovná zásoba a nepravidelné slovesá prehľadávajú v kompletnom zozname a nie len v zozname pre aktuálnu vyučovaciu hodinu.

Čítanie

Čítanie

Prirodzenou vlastnosťou systému je aj čítanie článkov, diktovanie diktátov, hranie aktivít a mnoho iného.  Pre začiatočníkov, či pre potreby písania diktátu si môžete vybrať čítanie po vetách. To znamená, že po každej vete Lisa čaká na príkaz na pokračovanie, alebo zopakovanie príslušnej vety. Pri čítaní sa môžu využiť aj rôzne stupne rýchlosti čítania. Existujú 3 stupne rýchlosti, pomalé, bežné a rýchle čítanie. Daný typ sa nastaví priamo na hodine príslušným príkazom. Pre spestrenie čítania je možné pre určitú časť vety, alebo vetu celú nastaviť rôzne efekty ako je napríklad šepkanie, nadšenie, kričanie, spelovanie a dokonca je možné použiť aj jeden z 3 hlasov.

Konverzácie

Konverzácia

Najzaujímavejšou časťou systému sú určite konverzácie. Študent sa aktívne rozpráva s Lisou, a preto pri našej výuke študent stráca nervozitu a hanblivosť z rozprávania sa v cudzom jazyku a zároveň si hravou formou precvičuje cudzí jazyk v nativnej podobe a to bez nedorozumenia z rôznych akcentov alebo slangov. Lisa, Vás už teraz cez pripravené konverzácie prevedie cez rôzne situácie ako napríklad predstavenie sa, cestovanie, hľadanie si práce, telefonický rozhovor a iné. Snažili sme sa čo najviac priblížiť reálnej ľudskej konverzácii a preto umožňujeme vytvoriť konverzácie, ktorých priebeh je závislí na predchádzajúcich odpovediach a preto môže mať jeden rozhovor viacej koncov. Lisa nikdy nepoužije rovnaké otázky, aby sa rozhovor nestal stereotypný. Tak isto neočakáva vždy iba jednu odpoveď, a keby sa aj používateľ dostal do úzkych a nevedel by pokračovať, Lisa ho taktne navedie na správnu cestu.

SPONZORUJEME ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY.
Pripojte sa do nášho programu

Amazon echo family

Registrácia do nášho programu je pomerne jednoduchá. Kľúčovým prvkom registrácie je samotné zariadenie. Zariadenia Vám vieme dodať aj my za bezkonkurenčné ceny. Pre prvých 20 zaregistrovaných škôl dodávame zariadenie aj s inštaláciou zadarmo. Systém výuky sa môže používať iba na nami zaregistrovaných zariadeniach.

S výberom vhodného typu zariadenia Vám radi pomôžeme, pretože v ponuke sa nachádza mnoho typov zariadení od malých amazon echo dot, cez zariadenia s obrazovkou echo show, až po malé slúchadlá či smart hodinky.

Mozog inteligentného domu

Alexa smart home

Chcete sa zbaviť všetkých diaľkových ovládačov v domácnosti, zhasnúť svetlo priamo zo sedačky, alebo z postele zamknúť vstupné dvere, zapnúť vykurovanie alebo skontrolovať zabezpečenie domu, či si iba pozrieť obľúbený film a to všetko iba povedaním vety? Toto a ešte aj omnoho viacej dokáže zariadenie od amazonu v spolupráci s inteligentnými zariadeniami v dome. Pre viacej informácii, navštívte www.futureREADY.systems

Pomocník na doma

Alexa at home

Ak sa bude chcieť študent pripraviť na hodinu doma, je chorý, alebo sa chce doma zabaviť pri výuke jazyka, vieme pre žiakov zabezpečiť samotné zariadenie, ale aj samotný materiál slúžiaci na výuku. Ak študent navštevuje školu, ktorá je zapojená do nášho programu, dostáva všetky podklady, ktoré sú súčasťou výuky po dobu štúdia na škole zadarmo. Po skončení štúdia, alebo aj počas štúdia na oživenie si môže študent zakúpiť podklady na tejto stránke.

Pomôcka pre školy

Alexa at school

Prečo neurobiť vzdelávanie v triede trochu zábavnejšie. Naše riešenie spestrí výukový proces v škole a pritiahne pozornosť žiakov. Dokonca, pre jazykové školy môže zabezpečiť aj zvýšenie počtu študentov.

O čo teda vlastne ide? Je to jednoduché, v triede pribudne jedno malé zariadenie „LISA“, ktoré pozorne počúva čo sa v okolí deje a na základe ľudských povelov komunikuje so svojím okolím. Systém môže kopírovať výukový proces, pričom ponúka priestor učiteľovi aj na individuálne doplnenie a rozšírenie učiva a pozostáva z niekoľkých základných častí podobných v štandardnej výuke jazyka. Tými časťami sú konverzácia, možnosť čítania článkov, diktovanie diktátov, učenia a testovania sa a rôzne iné. Učiteľ si jednotlivé časti priradí ku konkrétnym hodinám a to je zhruba všetko čo sa týka nastavenia. Potom už len učiteľ príde do triedy, pomocou príkazu si nastaví aktuálnu hodinu a zábava sa môže začať. Lisa jednoduchými príkazmi spustí konverzáciu pripravenú pre danú hodinu, prečíta konkrétny článok, alebo náhodne naučí slovnú zásobu pre danú hodinu. Na koniec hodiny v krátkosti spomenie, čo sme sa na hodine naučili a pre nepozorných pripomenie aj domácu úlohu.

Všetky možnosti využitia sú samozrejme na zvážení učiteľa. Ak sa učiteľ rozhodne, že nechce použiť na hodine žiadnu konverzáciu, tak si to jednoducho tak nastaví.

Vízia do blízkej budúcnosti je taká, že výsledky domácich úloh, ktoré žiak vyrieši doma, by boli k dispozícii nielen pre učiteľa, ale aj pre rodiča. Úplnou samozrejmosťou je aj zdieľanie konverzácií a iných častí systému medzi učiteľmi. Každý učiteľ, ktorý prispeje k tvorbe konverzácie, alebo iných častí systému bude môcť danú časť systému ponúknuť na predaj na tejto stránke, alebo ju zadarmo poskytnúť vybraným kolegom.