Kategória: Nezaradené

Učiteľka Lisa – vzdelanie je cesta

Licenčná zmluva k „Učiteľka Lisa
uzavretá do 31.10.2021 ponúka:

Licenčná zmluva k „Učiteľka Lisa” uzavretá do 31.10.2021 ponúka:

Využívanie systému vzdelávania „Učiteľka Lisa“ (anglický jazyk) na komerčné vzdelávanie v rámci licenčnej dohody v cene po 50% zľave 89 EUR /rok (1 učiteľ), 499 EUR / rok (10 učiteľov), 999 EUR / rok (25 učiteľov) (podmienky platné výhradne pre Slovensko a Českú Republiku)

 • Registrovanie učiteľov do systému „Učiteľka Lisa“
 • Registrovanie učiteľov (smart zariadenie) do systému „Učiteľka Lisa“
 • zľava z online registračného poplatku 100%
 • Certifikované vzdelávanie učiteľov „Učiteľka Lisa“
 • Neobmedzený prístup ku kompletnej výučbovej ponuke „Učiteľka Lisa“
 • Neobmedzený prístup k digitálnym materiálom ku kompletnej výučbovej ponuke „Učiteľka Lisa“
 • zľava z nákupu výučbovej ponuky 100%
 • 24 / 7 online technická podpora pre registrovaných učiteľov
 • Zvýhodnená cena pri kúpe smart zariadenia s podporou Amazon Alexa

Affiliate exkluzívna ponuka:

Licenčná ponuka obsahuje aj zvýhodnené provízne odmeny z predaja vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“

 • Predajca (učiteľ) získa 20% províznej odmeny za každý zrealizovaný predaj vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“
 • Kupujúci (študent) získa 10% zľavu z každého zrealizovaného nákupu vzdelávacieho systému „Učiteľka Lisa“
 • Provízia z odporúčania – 10% z každej novo registrovanej komerčnej organizácie

Podmienky licenčnej zmluvy časť príprava na výučbu „Učiteľka Lisa “:

 1. Predbežná licenčná zmluva sa uzatvára po dobu 30 dní a slúži na osvojenie si výukového systému „Učiteľka Lisa“ komerčnou organizáciou
 2. Po podpise predbežnej licenčnej zmluvy medzi predajcom „Učiteľka Lisa“ a komerčnou organizáciou, predajca zabezpečí:
  • zdarma online prístup do systému „Učiteľka Lisa“ po dobu 30 dní
  • zdarma online registráciu v rozsahu 1 učiteľ do systému „Učiteľka Lisa“ po dobu 30 dní
  • prístup v rozsahu LEES A časť 1 10 lekcií (1-10 lekcia) po dobu 30 dní zdarma. Zoznam LEES A časť 1 TU
  • prístup v rozsahu LEES časť 1 10 lekcií (1-10 lekcia) – digitálny obsah v súbore DOCX po dobu 30 dní zdarma
  • online výukovú prezentáciu „Učiteľka Lisa“ v rozsahu 1 učiteľ
 3. Po dobe 30 dni sa uzatvára licenčná zmluva. V prípade, ak po dobe 30 dní nepríde k uzavretiu licenčnej zmluvy, výhody vyplývajúce z predbežnej licenčnej zmluvy zanikajú.

projekt: Učiteľka Lisa – výuka 21. storočia

Predstavenie “Učíme sa s Lísou ”učiteľka Lísa v škole (ukážková hodina)(video)
Predstavenie “Učíme sa s Lísou ”učiteľka Lísa doma (ukážková hodina)(video)
Predstavenie “Učiteľka Lisa”Chceš vedieť viac o učiteľke Lise?(video)
Predstavenie “Učiteľka Lisa”AI-learning (video)
Predstavenie “Učiteľka Lisa”ADE software (video)

Prečo to robíme a čo nás inšpirovalo?

Projekt “Učiteľka Lisa – výuka 21.storočia” vznikol ako súkromný projekt spoločnosti ITS (www.lisa-academy.com) a to spojením sa spoločností Nabasol (www.nabasol.com)  a futureREADY systems (www.futureREADY.systems) .

Cieľom projektu je priniesť najmodernejšiu technológiu do škôl a tým aj poukázať na výučbové možnosti 21. storočia.

Inšpiráciou nám je naše vlastné presvedčenie a ohromenie z technológií, ktoré sú už v dnešnej dobe našou súčasťou a sú bežne k dispozícii. Našim projektom sledujeme, zvýšenie povedomia o praktickom a prospešnom využití umelej inteligencie pri výučbe študentov a ako pomocníka pri každodennom živote.

Čo projektom prinášame?

Projektom prinášame najmodernejšiu technológiu v oblasti vzdelávania a školám ponúkame vstup do vzdelávania 21. storočia súbežne s prebiehajúcou technologickou a technickou modernizáciou škôl prostredníctvom Ministerstva školstva SR.

Učiteľka Lisa je prvá virtuálna učiteľka, ktorá pod hlavičkou “AI-learning” predstavuje výučbu založenú na priamej komunikácii so zariadením s umelou inteligenciou, ktorá je podporovaná softvérom ADE software (s vlastnými autorskými právami) a certifikovaná pre zariadenia AMAZON Alexa.

V rámci projektu “Učiteľka Lisa – výuka 21. storočia” by sme Vám radi poskytli spoluprácu v oblasti:

 1. doplnkovej výučby prostredníctvom učiteľky Lisy, so zámerom zatraktívnenia výučby anglického jazyka a doplnkového vzdelávania prostredníctvom AI-learningu
 • prístup do systému Učiteľka Lisa (softvér)
 • prístup k doplnkovej výučbe Učiteľka Lisa (lekcie)

2. prístup do softvéru – ADE software (vývojárske prostredie), so zámerom zatraktívnenia a rozšírenia výučby na hodinách výpočtovej techniky / školských IT krúžkov

 • programovania aplikácií / skillov pre zariadenia s umelou inteligenciou

3. prístup do softvéru – ADE software (vývojárske prostredie), so zámerom pre využitie pri vzdelávacích procesoch podľa individuálneho návrhu školy

V prípade záujmu Vám ponúkame komplexnú podporu pri prezentácii, vzdelávaní a podpore učiteľov i zavádzaní softvéru do vyučovacieho procesu.

Čo projektom škola získa?

Výhody sú neobmedzené a využitie záleží od kreativity samotného učiteľa.

Technológia vzdelávania prostredníctvom AI-learningu posúva výučbu na vyššiu úroveň vzdelávania, kedy po vzdelávaní typu pozerania sa do monitorov a pasívneho riešenia úloh „e-learning“ sa mení na výučbu spojenú s aktívnym a prirodzeným rozmýšľaním a rozprávaním “AI-learning”.

Výhody využitia „učiteľky Lisy“ v prostredí ZŠ, SŠ, VŠ, vzdelávacie zariadenie je možné rozdeliť z pohľadu študenta, učiteľa a rodiča. (učiteľka Lisa)

Výhody z pohľadu študenta sú:

 • Študent spoznáva a aktívne pracuje s najmodernejšou technológiou, čo zvyšuje atraktivitu výuky a záujem študenta
 • Študentovi sa v rámci výučby simuluje priamy kontakt s natívnym – anglicky hovoriacim učiteľom
 • Študent si môže prostredníctvom „učiteľky Lisy“ aktívne precvičiť porozumenie hovorenému slovu / výslovnosť / gramatiku / konverzáciu
 • Výučba AI-learningom odbúrava stres z učenia sa a z rozprávania
 • Študent si v rámci možností „učiteľka Lisa“ sa môže pripravovať na reálnu vyučovaciu hodinu alebo si vypracovať domácu úlohu

Výhody z pohľadu učiteľa:

 • Učiteľ spoznáva a aktívne pracuje s najmodernejšou technológiou
 • „Učiteľka Lisa“ atraktívne nahrádza po 20 rokoch výučbu „e-learningom“ výučbou „AI-learningom”
 • Kreativita výučby umožňuje vyučovať ako v interiéri tak aj v exteriéri
 • Učiteľ môže využívať pripravené „Učiteľka Lisa“ lekcie na výučbu bez obmedzenia
 • Učiteľ si môže pripraviť vlastné „Učiteľka Lisa“ lekcie, ktoré bude využívať podľa potreby
 • „Učiteľka Lisa“ počas výučby používa natívny anglický akcent, čo napomáha pri výučbe cudzieho jazyka
 • „Učiteľka Lisa“ môže byť učiteľovi nápomocná vo výslovnosti, akcente a učiteľ sa môže hravo zamerať viacej na vysvetlenie gramatiky
 • Učiteľ môže využiť potenciál „Učiteľka Lisa“ počas svojej výučby na doplnkovú výučbu, alebo zábavu a to v rozsahu ako sám uzná za vhodné. Odporúčame cca 1-10 minút / vyučovacia hodina
 • Učiteľ sa môže zapojiť do provízneho systému pri tvorbe a predaji “Učiteľka Lisa” lekcii

Výhody z pohľadu rodiča:

 • Študent si vypracuje domácu úlohu cez „Učiteľka Lisa“ a výsledok je preposlaný učiteľovi aj rodičovi

Jednou z najväčších výhod je možnosť efektívneho vzdelávania sa v domácom prostredí, čo pri interaktívnych tabulách a iných nadštandardných školských pomôckach nie je možné.

Výhody využitia „ADE software“ v prostredí ZŠ, SŠ, VŠ, vzdelávacie zariadenia je možné rozdeliť z pohľadu študenta a učiteľa. (vývojárske prostredie)

ADE software – sa vyvíja 7 rokov, pričom 2 roky sa optimalizoval pre tvorbu skillov/aplikácií pre zariadenia s umelou inteligenciou. Softvérom sa pracuje na užívateľskej úrovni, pričom sa nevyžadujú odborné programátorské zručnosti, čim sa softvér stáva priateľským a prijateľným pre programovanie skillov aj pre programátorov začiatočníkov.

Výhody z pohľadu učiteľa:

 • Učiteľ spoznáva a aktívne pracuje s najmodernejšou technológiou
 • Učiteľ dostane prístup do profesionálneho softvéru na vývoj skillov pre zariadenia s umelou inteligenciou
 • Učiteľ dostane školenie s prácou ADE software, čo zvýši jeho kvalifikáciu

Výhody z pohľadu študenta:

 • Študent spoznáva a aktívne pracuje s najmodernejšou technológiou
 • Študent dostane prístup do profesionálneho softvéru na vývoj skillov pre zariadenia s umelou inteligenciou
 • Študent pracuje s vývojárskym prostredím ADE software a vytvára si vlastné skilly pre zariadenia s umelou inteligenciou
 • Študent sa zapája do súťaže o najlepší skill
 • Možnosť získať zamestnanie v našej spoločnosti

Potrebujem pri projekte smart zariadenie s umelou inteligenciou?

Projekt je zameraný na využívanie zariadení s umelou inteligenciou. Pri realizácii projektu je nevyhnutné využívať smart zariadenie a to minimálne v podobe nainštalovanej zdarma prístupnej Amazon Alexa aplikácii v smart telefóne alebo tablete. Pri realizácii projektu sa odporúča používanie zariadenia s integrovanou technológiou Amazon Alexa. Odporúčané zariadenie Amazon Echo DOT 3rd. generácia. link https://www.alza.sk/amazon-echo-dot-3-generace-charcoal?dq=5471612 Obstaranie si Amazon Echo DOT 3rd. generácia je možné realizovať v rámci technickej modernizácii prostredníctvom výzvy Ministerstva školstva SR.

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre všetky štátne aj súkromné základné, stredné, vysoké školy a centrá voľného času, ktorých vízia vzdelávania študentov spočíva v ponúknutí najprogresívnejsieho a najefektívnejšieho spôsobu vzdelávania.

Pre učiteľov cudzích jazykov

“Učiteľka Lisa”

Výuka cudzích jazykov – našim projektom už teraz otvárame bránu do vzdelávania 21. storočia v oblasti výučby cudzích jazykov. V súčasnosti pilotne ponúkame výučbu anglického jazyka, pričom v blízke budúcnosti nás Lisa, bude vedieť naučiť aj po nemecky, španielsky, portugalsky, francúzsky, taliansky a iné jazyky. Samotným učiteľom dávame komerčnú príležitosť podieľať sa na aktívnom rozvoji „Učiteľky Lisy“

Pre učiteľov IT výučby / vedúcich IT krúžkov

ADE software (vývojárske prostredie)

ADE software – je jedinečný databázový softvér optimalizovaný pre vývoj skillov pre zariadenia s umelou inteligenciou Amazon ALEXA. Skill “Učiteľka Lisa” je kompletne vyvinutý v ADE software.

Zapojením sa do projektu škola a samotný učiteľ, získava prístup do softvéru a podporu pri zavádzaní / programovaní priamo od vývojárov softvéru. Učiteľ si rozširuje svoje vedomosti a výučba na IT hodinách sa stáva atraktívnejšia.

Som študent, môžem sa aj ja prihlásiť?

Áno, našim cieľom číslo 1 je priniesť najmodernejší spôsob výučby práve študentom. Ak si študent a vieš, že na svojej škole by si uvítal aj “AI-learning” výučbu, alebo chceš si vytvárať vlastné skilly pre Amazon Alexa zariadenia, tak máme pre teba super správu. Stačí ak nám napíšeš na martin.nagy@lisa-academy.com a my kontaktujeme tvoju školu. Ak si nájdeš vo vývoji skillov cez ADE software záľubu, alebo nám ukážeš IT zručnosti, tak sa môže ľahko stať, že si v našom tíme nájdeš čoskoro svoje miesto 😊

Aké povinnosti prihlásením sa do projektu pre školu a učiteľov vzniknú?

Zatiaľ všetko vyzerá jednoducho až ideálne 😊 a preto si ani teraz nebudeme nič komplikovať. Keďže sme v 21. storočí a pracujeme s umelou inteligenciou tak žiadne administratívne požiadavky spojené s účasťou na projekte sa nevyžadujú. Vyžaduje sa aktívne využívanie sprístupnenej technológie a to podľa individuálnej dohody a možností každého zapojeného učiteľa.

Ako prihlásim našu školu do projektu?

Prihlásenie školy do projektu je veľmi jednoduché. Ak Vás projekt zaujal a vidíte potenciál a reálne využitie najmodernejšej technológie na vašej škole, tak iba jednoducho napíšte email s názvom:“Prihláška do projektu Učiteľka Lisa“ na martin.nagy@lisa-academy.com a my vám obratom pošleme prihlášku (PDF verziu) do projektu, ktorú si jednoducho vyplníte a uložíte / vytlačíte, pričom digitálnu verziu pošlete na adresu martin.nagy@lisa-academy.com a tlačenú verziu pošlete na adresu futureREADY systems, Ing. Martin Nagy, Družstevná 386/18, Šaľa  927 01

Kto môže školu prihlásiť?

Do projektu môže školu prihlásiť riaditeľ, zriaďovateľ alebo štatutár vzdelávacej organizácie.

Som učiteľ, ktorý má o projekt záujem, ale škola nemá záujem. Môžem sa prihlásiť?

Áno, aj v takomto prípade je možné nadviazať spoluprácu. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu martin.nagy@lisa-academy.com

Sme malá škola môžeme sa aj tak do projektu prihlásiť?

Áno, pre projekt nie je rozhodujúca veľkosť, umiestnenie školy, alebo počet študentov. Jediný faktor, ktorý je potrebný pri zavadzaní nových technológií na vašej škole je skutočnosť, že samotné vedenie školy a dotknutí učitelia majú o tieto novinky záujem.

Dokedy môžem školu do projektu prihlásiť?

Možnosť zapojenia sa do projektu bude prebiehať aj po dátume 31.09.2021, pričom v prípade prejaveného záujmu a prihlásenia sa do projektu do 31. 09. 2021 budú všetky naše služby po celú dobu spolupráce poskytované pre prihlásenú školu zdarma.

Ak by škola prejavila záujem po dátume 31.10.2021, veľmi pravdepodobne, naše služby spojené s projektom budú spoplatnené.

Integrovanie škôl do projektu prebieha v poradí v akom sa školy do projektu prihlásia.

Ak sa do projektu prihlásim, mám možnosť z projektu odstúpiť?

Áno, samozrejme. Prihlásenie sa do projektu je dobrovoľné a preto prípadné odhlásenie sa z projektu, nie je spojené so žiadnymi sankciami, alebo akýmikoľvek povinnosťami. Zrušením projektu sa online prevedie de-aktivácia prístupov a tým spolupráca v rámci projektu je považovaná za ukončenú.

Provízny predaj

Provízny predaj

Súčasťou dobrého systému je nepretržite sa starať o jeho vývoj. V našom prípade to znamená zabezpečiť nepretržité pridávanie a zlepšovanie podkladov. Keďže najviac kompetentnými v tejto oblasti sú učitelia zaviedli sme provízny spôsob odmeňovania pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na tvorbe podkladu.

Nákup podkladov

Nákup

Prirodzenou vlastnosťou systému je jeho možnosť rozširovania podkladov. Podklady sú pripravované v spolupráci s učiteľmi. Učiteľ, ktorý podklad pripraví ho má k dispozícii zadarmo a môže ho poskytnúť zadarmo aj svojím študentom, alebo kolegom. Týmto je zabezpečený prirodzený vývoj podkladov, ktorý bude kopírovať najnovšie trendy vo výuke jazykov.

Ceny jednotlivých podkladov sú závislé od ich komplexnosti. Po zakúpení podkladu ho môžete používať bez obmedzení na ľubovoľných zariadeniach, ktoré ste si u nás zaregistrovali. Množstvo podkladov je prístupných aj zadarmo.

Testovanie

Prinášame Vám aj rôzne variácie testovania. Jednou z možností je dopĺňanie slov zo zoznamu možností do vety. Ďalšou možnosťou je testovanie pochopenia článku pomocou kontrolných otázok. Testovanie slovnej zásoby, slovies a mnoho iného je samozrejmou súčasťou “Lisa“ vzdelávania a testovania. Každá z odpovedí má priradenú číselnú hodnotu. Tieto hodnoty sa na konci testu sčítajú a takto vznikne výsledné skóre testu.

Učenie

Učenie

Nezanedbateľnou súčasťou výuky je aj drilovanie slovnej zásoby, nepravidelných slovies, komparatívov a superlatívov, času a iného. Aj tu prichádza na pomoc Lisa so svojou širokou slovnou zásobou, kompletným zoznamom nepravidelných slovies a nespočtom iných výukových možností. Výukové možnosti môžu byť samozrejme priradené na konkrétnu vyučovaciu hodinu a prirodzene sa pri učení budú používať iba vybrané časti, čím sa dosiahne symbióza s materiálmi učiteľa, ktoré sú pripravené na jednotlivé vyučovacie hodiny a študent presne vie z čoho sa má pripraviť na najbližšie skúšanie. Zároveň existuje ešte jeden režim na získanie významu konkrétneho slova, alebo nepravidelného slovesa, ktorý sa aktivuje špeciálnym príkaz. Tento režim je prístupný kedykoľvek aj počas konverzácie. Zároveň sa slovná zásoba a nepravidelné slovesá prehľadávajú v kompletnom zozname a nie len v zozname pre aktuálnu vyučovaciu hodinu.

Čítanie

Čítanie

Prirodzenou vlastnosťou systému je aj čítanie článkov, diktovanie diktátov, hranie aktivít a mnoho iného.  Pre začiatočníkov, či pre potreby písania diktátu si môžete vybrať čítanie po vetách. To znamená, že po každej vete Lisa čaká na príkaz na pokračovanie, alebo zopakovanie príslušnej vety. Pri čítaní sa môžu využiť aj rôzne stupne rýchlosti čítania. Existujú 3 stupne rýchlosti, pomalé, bežné a rýchle čítanie. Daný typ sa nastaví priamo na hodine príslušným príkazom. Pre spestrenie čítania je možné pre určitú časť vety, alebo vetu celú nastaviť rôzne efekty ako je napríklad šepkanie, nadšenie, kričanie, spelovanie a dokonca je možné použiť aj jeden z 3 hlasov.

Konverzácie

Konverzácia

Najzaujímavejšou časťou systému sú určite konverzácie. Študent sa aktívne rozpráva s Lisou, a preto pri našej výuke študent stráca nervozitu a hanblivosť z rozprávania sa v cudzom jazyku a zároveň si hravou formou precvičuje cudzí jazyk v nativnej podobe a to bez nedorozumenia z rôznych akcentov alebo slangov. Lisa, Vás už teraz cez pripravené konverzácie prevedie cez rôzne situácie ako napríklad predstavenie sa, cestovanie, hľadanie si práce, telefonický rozhovor a iné. Snažili sme sa čo najviac priblížiť reálnej ľudskej konverzácii a preto umožňujeme vytvoriť konverzácie, ktorých priebeh je závislí na predchádzajúcich odpovediach a preto môže mať jeden rozhovor viacej koncov. Lisa nikdy nepoužije rovnaké otázky, aby sa rozhovor nestal stereotypný. Tak isto neočakáva vždy iba jednu odpoveď, a keby sa aj používateľ dostal do úzkych a nevedel by pokračovať, Lisa ho taktne navedie na správnu cestu.

SPONZORUJEME ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY.
Pripojte sa do nášho programu

Amazon echo family

Registrácia do nášho programu je pomerne jednoduchá. Kľúčovým prvkom registrácie je samotné zariadenie. Zariadenia Vám vieme dodať aj my za bezkonkurenčné ceny. Pre prvých 20 zaregistrovaných škôl dodávame zariadenie aj s inštaláciou zadarmo. Systém výuky sa môže používať iba na nami zaregistrovaných zariadeniach.

S výberom vhodného typu zariadenia Vám radi pomôžeme, pretože v ponuke sa nachádza mnoho typov zariadení od malých amazon echo dot, cez zariadenia s obrazovkou echo show, až po malé slúchadlá či smart hodinky.

Mozog inteligentného domu

Alexa smart home

Chcete sa zbaviť všetkých diaľkových ovládačov v domácnosti, zhasnúť svetlo priamo zo sedačky, alebo z postele zamknúť vstupné dvere, zapnúť vykurovanie alebo skontrolovať zabezpečenie domu, či si iba pozrieť obľúbený film a to všetko iba povedaním vety? Toto a ešte aj omnoho viacej dokáže zariadenie od amazonu v spolupráci s inteligentnými zariadeniami v dome. Pre viacej informácii, navštívte www.futureREADY.systems