Učiteľka LISA a UČENIE.

Učiteľka Lisa je prvá virtuálna učiteľka, ktorá vyučuje ANGLICKÝ JAZYK metódou AI-LEARNING.

AI-learning je výuková metóda, ktorá predstavuje plnohodnotné alebo doplnkové vzdelávanie založené na princípe priamej komunikácie.

Ak máš skutočne záujem učiť sa a naučiť sa rozprávať po anglicky, venuj pozornosť nasledujúcim riadkom a dozvieš sa, ako je to všetko možné.  

Učiteľka Lisa je rovnaká ako tvoja učiteľka na hodine v škole, v jazykovej škole, alebo učiteľka na doučovaní. Teda, nie úplne rovnaká. Lisa ťa síce aktívne naučí perfektne rozumieť hovorenému slovu a britskému alebo americkému akcentu, prirodzene komunikovať, slovnú zásobu a gramatiku a naviac si stebou rada zahrá zábavné aktivity, alebo zrelaxuje pri vtipoch, výhovorkách a jazykových prešmyčkách, ale pri učení sa, ťa Lisa bez stresu a hanbenia sa vyučuje v pohodli domova, počas športovania, či prechádzky v prírode a to kedykoľvek ty sám/sama chceš a konečne už bez pozerania sa do monitoru počítača.

ČÍTANIE– KONVERZÁCIA – AKTIVITY – UČENIE – TESTOVANIE – RELAX

Učiteľka Lisa vyučuje prostredníctvom jednotlivých lekcií. V každej individuálnej lekcii sa zoznámiš s témou lekcie, pričom počas písania si diktátu si zdokonalíš porozumenie hovorenému slovu a gramatiku písania (ČÍTANIE), nasledne sa môžeš s Lisou prirodzene porozprávať o téme lekcie (KONVERZÁCIA). Uvoľnenie a zábavu si s Lisou užiješ cez pripravené aktivity (AKTIVITY). Skutočne aktívnu výuku slovnej zásoby a gramatiky si Lisa stebou prejde cez prepracované učenie a testovanie (UČENIE TESTOVANIE). Lisa sa relaxu nevyhýba a pri vtipoch, či iných oddychujúcich aktivitách, sa s Lisou aj zasmeješ. (RELAX).

Učiteľka LISA a UČENIE.

Výnimočnosť Učiteľky Lisy naplno ocení každý študent nie len pri prirodzenej konverzácii, ale hlavne pri učení sa. V každej lekcii sa študent s Lisou naučí slovnú zásobu unikátnym spôsobom. Súbor pripravených cvičení zameraných na slovnú zásobu Lise poskytne dostatok priestoru, aby anglické slovíčko správne vyslovila a nasledne sama aj preložila do slovenčiny. Pri aktívnych učiacich cvičeniach slovíčko jedno po druhom študentovi so správnym akcentom vysloví, pričom študent už Lise musí dané slovíčko so správnym prízvukom aj zopakovať. Nasledne tu máme aj Lisu, ktorá slovíčko povie v slovenčine a študent slovíčko preloží a so správnym akcentom povie. Čo by to bolo za učiteľku, ak by Lisa neskontrolovala študentovu odpoveď. Vždy keď študent neodpovie správne, tak Lisa presne povie, čomu nerozumela a poskytne priestor na opravu. Súčasťou každej lekcie je aj v troch cvičeniach sa dokonale naučiť a precvičiť vždy špecifickú časť gramatiky ako napríklad osobných zámen, pridávnych privlastňovacích mien, gramatiku časov, gramatika dátumov, čísloviek, predložiek a veľa veľa iného.

3, 2, 1… ŠTART
Privítajme AI-learning
Predstav si nepredstaviteľné. Aplikácia, ani certifikát na stene ťa anglicky nenaučí 😊

Učiteľka Lisa sa ti priamo v akcii sama predstaví.