AI-Learning / Učiteľka Lisa a začiatočník (A0), pokročilý (B2), expert (C2)

AI-Learning / Učiteľka Lisa nikdy neprestane udivovať. I napriek skutočnosti, že Amazon Alexa nepodporuje slovenskú mutáciu, Učiteľka Lisa rozpráva aj po Slovensky. Úvod do cvičenia, vysvetlenie gramatiky a cvičenie prebiehajúce s prekladom, prebieha za vysvetlenia alebo použitia slovenského jazyka

Začiatočník študent (LEVEL A0) – Učiteľka Lisa je ideálna učiteľka pre začínajúceho študenta, alebo pre študenta, ktorý má nálepku večný študent, alebo študent, ktorý nemá talent na cudzie jazyky. Pre začiatočníkov je Učiteľka Lisa vysoko odporúčaná a to z dôvodu, že študent nemá zaužívané, často krát zlé návyky z predchádzajúceho učenia sa, ako napríklad zla výslovnosť / akcent školiteľa, nedostatočná kvalifikácia školiteľa alebo stres z hanbenia sa pri verejnom a skupinovom rozprávaní v cudzom jazyku.

Pokročilý študent (LEVEL B2) – Učiteľka Lisa sa pri pokročilom študentovi doteraz až nepoznaným spôsobom zameriava nie len na korektnú a správnu výslovnosť pri počúvaní natívneho anglického akcentu, ale hlavne keďže študent už má skúsenosť z predchádzajúcej výuky, tak sám na sebe pozoruje rýchle zdokonaľovanie v plynulosti pri interakcii počas konverzácii a to za použitia natívneho akcentu.  

Expert študent (LEVEL c2) – Učiteľka Lisa pri výuke pri expertoch s LEVEL C1-C2 už nemá študentom z hľadiska počúvania a aktívneho rozprávania čo ponúknuť. Pri študentoch s LEVEL C2 Lisa očakáva bezproblémové porozumenie natívnemu akcentu a plynulú konverzáciu s natívnym akcentom.

Študent sa môže zamerať na Učiteľka Lisa „podporné / tematické lekcie“, ktoré sú zamerane na špecifický typ gramatiky alebo slovnej zásoby, ako napríklad company lessons, office / ordering lessons, business lessons, law lessons a iné. Učiteľka Lisa neustále rozširuje ponuku svojho vzdelávania a AI lekcie vie pripravovať aj podľa individuálnych potrieb a požiadaviek firemných zákazníkov. V prípade záujmu o vytvorenie individuálnych AI lekcií nás kontaktujte na martin.nagy@lisa-academy.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *