Pripraví ma Učiteľka Lisa na realitu? (dovolenka, práca, zahraničný kamarát)

Jednoducho povedané, áno, pravdaže.

Už vieme, že Učiteľka Lisa vyučuje priamou komunikáciou, ale to by ani zďaleka nestačilo, ak by nemala pripravený dokonalý vzdelávací a podporný program.

Je čas, aby ste sa dozvedeli pravdu.

1. AI-Learning / Učiteľka Lisa vyučuje bez stresu a hanbenia sa priamo v pohodli domova, alebo v kľude prírody. Bežnou praxou pri učení sa cudzieho jazyka je študentova ostýchavosť, či vlastná nedôvera z rozprávania v cudzom jazyku. S Učiteľkou Lisou študent stráca zábrany z rozprávania v prvých 5 minútach.

2. Učiteľka Lisa vyučuje priamou komunikáciou. Študent pri výuke má neustály kontakt s natívnym UK/US akcentom, čo predstavuje zásadný vplyv na študenta, aby získal a nasledne aj sám rozprával natívnym UK/US akcentom.

3. Učiteľka Lisa má pripravený vlastný výukový systém Lisa`s English Education System – LEES A časť 1. Výukový systém LEES A časť 1 pozostáva z 30x individuálnych AI lekcií. Prvotné prejdenie si 1 lekciou (neobmedzené opakovania) predstavuje 4 hodiny prirodzenej a natívnej konverzácie.

Pri porovnaní „AI-Learning / Učiteľka Lisa” so štandardným jazykovým kurzom, počas ktorého študent konverzuje v priebehu 1 týždňa (3hod výuky / 5 osôb v skupine) približne 8 minút (vyrátali polygloti), nám jednoduchou matematikou vychádza, že počas jednej 1 lekcie s Učiteľkou Lisou, študent konverzuje v časovom rozsahu zodpovedajúcemu 8 mesiacom, pri pravidelnej účasti na štandardnom jazykovom kurze.

4. Plnohodnotná výuka v každej AI lekcii. Individuálna AI lekcia obsahuje všetky aspekty vzdelávania. Máte medzeru v písomnej (written) alebo hovorovej (spoken) angličtine? AI-Learning / Učiteľka Lisa ideálne pokrýva aspekty písomnej výuky ako je porozumenie natívnemu akcentu a korektné a gramaticky správne písanie. Aspekty učenia sa hovorovej angličtiny obsahujú natívnu konverzáciu, učenie sa slovnej zásoby a gramatiky. Študent zostáva v priamom kontakte s angličtinou aj pri poučne náučných aktivitách alebo zábavných prešmyčkách či vtipoch.

5. Genialita výuky AI-Learning / Učiteľka Lisa sa dosiahla schopnosťou Učiteľky Lisy, študenta opravovať. Učiteľka Lisa študenta počúva a v prípade, ak študent urobí chybu v gramatike alebo vo výslovnosti, tak Lisa zasiahne a sama poukáže na chybu. Študent si vypočuje chybu a hneď sa vie aj opraviť.

6. Efektívnosť a úspech učenia sa s Učiteľkou Lisou je dosiahnutý dokonalým študentským podporným servisom. Študenta prostredníctvom živého ZOOM webinára, nie len pripravíme na samostatné učenie sa, ale po každej zvládnutej lekcii si študenta živý lektor preverí zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti. Súčasťou AI lekcie je aj prístup k digitálnej PDF verzii. PDF digitálna verzia je súčasťou výuky a zabezečuje dokonalý prehľad vo výuke.

7. AI-Learning / Učiteľka Lisa pod hlavičkou inovatívneho prístupu k vzdelávaniu, dosahuje pozitívny vplyv aj na študentov, ktorí bežne nemajú záujem o učenie sa.

8. AI-Learning / Učiteľka Lisa čomu len málo kto rozumie, predstavuje najlacnejšiu formu vzdelávania.

Mágia učenia sa s AI-Learning / Učiteľka Lisa je ukrytá v AI lekciách.

Pridaj komentár