Konverzácie

Konverzácia

Najzaujímavejšou časťou AI-Learningu sú určite prirodzené konverzácie.

Študent sa aktívne rozpráva s učiteľkou Lisou. Pri výuke AI-Learningom sa študent rozpráva v cudzom jazyku. Zároveň si bez stresu a hanblivosti, hravou formou precvičuje cudzí jazyk v nativnej podobe a to bez nedorozumenia z rôznych akcentov alebo slangov. Lisa, Vás už teraz cez tématické konverzácie prevedie cez rôzne situácie ako napríklad zoznámenie sa s rodinou, dozvieme sa čo Lisa rada robí, kam pôjde na dovolenku, ako sa jej páčila návšteva v ZOO a iné. Učiteľka Lisa, sa čo najviac približuje reálnej ľudskej ućiteľke a preto umožňuje vytvoriť konverzácie, ktorých priebeh nie je závislí na predchádzajúcich odpovediach. Každá konverzácia a teda rozhovor má viacej koncov. Lisa nepoužíva rovnaké otázky, aby sa rozhovor nestal stereotypný. Tak isto neočakáva iba jednu odpoveď a keby sa aj študent dostal do úzkych a nevedel by pokračovať, Lisa taktne navedie na správnu cestu.

Pri učení sa s Učiteľkou Lisou sa vždy naučíš niečo nové. Každá lekcia je individuálne pripravená a zameraná na špecifickú časť gramatiky, ktorú tématicky dopĺňa slovná zásoba.

Individuálna lekcia obsahuje čítanie a diktát, prirodzenú konverzáciu, učenie a testovanie gramatiky, slovnej zásoby, zábavné aktivity a relaxačnú časť.

Pre lepši prehľad o obsahu lekcie. Kliknite TU!