Čítanie

Čítanie

Prirodzenou vlastnosťou AI-Learningu je aj čítanie článkov, ktoré sú tématicky prispôsobené individuálnej lekcii.

Čítanie spôsobom diktovania diktátu s prirodzeným akcentom, učiteľka Lisa nahrádza skutočnú učiteľku z Anglicka alebo USA a to nie len preto, že Lisa vie zopakovať vetu alebo počkať, kým žiak dopíše. Učiteľka Lisa rada ľubovoľné slovíčko na požiadanie študenta okamžite vyhláskuje, vysvetlí význam slovíčka v Anglickom jazyku, alebo dokonca slovíčko aj preloží do slovenčiny. Prirodzená kombinácia týchto aspektov AI-Learningu robí z učiteľky Lisy učiteľku s nekonečnou trpezlivosťou a ochotou vzdelávať podľa individuálnych potrieb študenta.

Pri učení sa s Učiteľkou Lisou sa vždy naučíš niečo nové. Každá lekcia je individuálne pripravená a zameraná na špecifickú časť gramatiky, ktorú tématicky dopĺňa slovná zásoba.

Individuálna lekcia obsahuje čítanie a diktát, prirodzenú konverzáciu, učenie a testovanie gramatiky, slovnej zásoby, zábavné aktivity a relaxačnú časť.

Pre lepši prehľad o obsahu lekcie. Kliknite TU!