Pomôcka pre školy

Alexa at school

Prečo neurobiť vzdelávanie v triede trochu zábavnejšie. Naše riešenie spestrí výukový proces v škole a pritiahne pozornosť žiakov. Dokonca, pre jazykové školy môže zabezpečiť aj zvýšenie počtu študentov.

O čo teda vlastne ide? Je to jednoduché, v triede pribudne jedno malé zariadenie „LISA“, ktoré pozorne počúva čo sa v okolí deje a na základe ľudských povelov komunikuje so svojím okolím. Systém môže kopírovať výukový proces, pričom ponúka priestor učiteľovi aj na individuálne doplnenie a rozšírenie učiva a pozostáva z niekoľkých základných častí podobných v štandardnej výuke jazyka. Tými časťami sú konverzácia, možnosť čítania článkov, diktovanie diktátov, učenia a testovania sa a rôzne iné. Učiteľ si jednotlivé časti priradí ku konkrétnym hodinám a to je zhruba všetko čo sa týka nastavenia. Potom už len učiteľ príde do triedy, pomocou príkazu si nastaví aktuálnu hodinu a zábava sa môže začať. Lisa jednoduchými príkazmi spustí konverzáciu pripravenú pre danú hodinu, prečíta konkrétny článok, alebo náhodne naučí slovnú zásobu pre danú hodinu. Na koniec hodiny v krátkosti spomenie, čo sme sa na hodine naučili a pre nepozorných pripomenie aj domácu úlohu.

Všetky možnosti využitia sú samozrejme na zvážení učiteľa. Ak sa učiteľ rozhodne, že nechce použiť na hodine žiadnu konverzáciu, tak si to jednoducho tak nastaví.

Vízia do blízkej budúcnosti je taká, že výsledky domácich úloh, ktoré žiak vyrieši doma, by boli k dispozícii nielen pre učiteľa, ale aj pre rodiča. Úplnou samozrejmosťou je aj zdieľanie konverzácií a iných častí systému medzi učiteľmi. Každý učiteľ, ktorý prispeje k tvorbe konverzácie, alebo iných častí systému bude môcť danú časť systému ponúknuť na predaj na tejto stránke, alebo ju zadarmo poskytnúť vybraným kolegom.