Testovanie

Testovanie s Učiteľkou Lisou predstavuje úplne nový level vzdelávania a testovania.

Učiteľka Lisa všetko to, čo študenta naučí, tak aj veľmi jednoducho otestuje. Pri testovaní študent prechádza cvičeniami. Otázky v cvičeniach sa Učiteľka Lisa pýta v náhodnom poradí a študent odpovedá bez možnosti opýtať sa Lisy na správnu odpoveď a teda bez nápovede. Pri testovaní sú odpovede bodovo ohodnotené a pri ukončení testu, výsledok o teste príde e-mailom študentovi alebo aj rodičom alebo dokonca aj učiteľke v skutočnej škole.

Pri učení sa s Učiteľkou Lisou sa vždy naučíš niečo nové. Každá lekcia je individuálne pripravená a zameraná na špecifickú časť gramatiky, ktorú tématicky dopĺňa slovná zásoba.

Individuálna lekcia obsahuje čítanie a diktát, prirodzenú konverzáciu, učenie a testovanie gramatiky, slovnej zásoby, zábavné aktivity a relaxačnú časť.

Pre lepši prehľad o obsahu lekcie. Kliknite TU!