Učenie

Učenie

Nezanedbateľnou súčasťou výuky je aj drilovanie slovnej zásoby, nepravidelných slovies, komparatívov a superlatívov, času a iného. Aj tu prichádza na pomoc Lisa so svojou širokou slovnou zásobou, kompletným zoznamom nepravidelných slovies a nespočtom iných výukových možností. Výukové možnosti môžu byť samozrejme priradené na konkrétnu vyučovaciu hodinu a prirodzene sa pri učení budú používať iba vybrané časti, čím sa dosiahne symbióza s materiálmi učiteľa, ktoré sú pripravené na jednotlivé vyučovacie hodiny a študent presne vie z čoho sa má pripraviť na najbližšie skúšanie. Zároveň existuje ešte jeden režim na získanie významu konkrétneho slova, alebo nepravidelného slovesa, ktorý sa aktivuje špeciálnym príkaz. Tento režim je prístupný kedykoľvek aj počas konverzácie. Zároveň sa slovná zásoba a nepravidelné slovesá prehľadávajú v kompletnom zozname a nie len v zozname pre aktuálnu vyučovaciu hodinu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *