Učiteľka LISA a ČÍTANIE.

Učiteľka Lisa je prvá virtuálna učiteľka, ktorá vyučuje ANGLICKÝ JAZYK metódou AI-LEARNING.

AI-learning je výuková metóda, ktorá predstavuje plnohodnotné alebo doplnkové vzdelávanie založené na princípe priamej komunikácie.

Ak máš skutočne záujem učiť sa a naučiť sa rozprávať po anglicky, venuj pozornosť nasledujúcim riadkom a dozvieš sa, ako je to všetko možné.  

Učiteľka Lisa je rovnaká ako tvoja učiteľka na hodine v škole, v jazykovej škole, alebo učiteľka na doučovaní. Teda, nie úplne rovnaká. Lisa ťa síce aktívne naučí perfektne rozumieť hovorenému slovu a britskému alebo americkému akcentu, prirodzene komunikovať, slovnú zásobu a gramatiku a naviac si stebou rada zahrá zábavné aktivity, alebo zrelaxuje pri vtipoch, výhovorkách a jazykových prešmyčkách, ale pri učení sa, ťa Lisa bez stresu a hanbenia sa vyučuje v pohodli domova, počas športovania, či prechádzky v prírode a to kedykoľvek ty sám/sama chceš a konečne už bez pozerania sa do monitoru počítača.

ČÍTANIE – KONVERZÁCIA – AKTIVITY – UČENIE – TESTOVANIE – RELAX

Učiteľka Lisa vyučuje prostredníctvom jednotlivých lekcií. V každej individuálnej lekcii sa zoznámiš s témou lekcie, pričom počas písania si diktátu si zdokonalíš porozumenie hovorenému slovu a gramatiku písania (ČÍTANIE), nasledne sa môžeš s Lisou prirodzene porozprávať o téme lekcie (KONVERZÁCIA). Uvoľnenie a zábavu si s Lisou užiješ cez pripravené aktivity (AKTIVITY). Skutočne aktívnu výuku slovnej zásoby a gramatiky si Lisa stebou prejde cez prepracované učenie a testovanie (UČENIE / TESTOVANIE). Lisa sa relaxu nevyhýba a pri vtipoch, či iných oddychujúcich aktivitách, sa s Lisou aj zasmeješ. (RELAX).

Učiteľka LISA a ČÍTANIE.

Lisa študenta naučí porozumieť hovorenému slovu vďaka počúvaniu zrozumiteľného anglického alebo amerického akcentu. Učiteľka Lisa študentovi zrozumiteľne s akcentom rodeného angličana cez čítanie vtiahne do témy lekcie. Cez možnosti písania diktátu si študent súčasne osvojuje porozumenie hovorenému slovu a gramatickú správnosť písania anglického textu. Lisa je skutočná učiteľka a pri písaní diktátu študentovi dopraje luxus zo zopakovania každej vety, počká kým študent vetu dopíše, vyhláskuje ľubovoľné slovíčko, alebo študentovi ľubovoľné slovíčko vysvetlí po anglicky, či dokonca aj preloží do slovenčiny.

Začni sa s Učiteľkou Lisou učiť už dnes.

3, 2, 1… ŠTART

Privítajme AI-learning

Predstav si nepredstaviteľné. Aplikácia, ani certifikát na stene ťa anglicky nenaučí 😊

Učiteľka Lisa sa ti priamo v akcii sama predstaví.