MEET THE GREENS

Z praxe, poznáme rôzne spôsoby vzdelávania (zistiť viac), pričom o každej metóde nás tvorca danej metódy presviedča, že je to tá jediná správna a efektívna metóda, ktorou cudzí jazyk úspešne zvládneme prirodzene používať.

AI-Learning / Učiteľka LISA (LISA GREEN) s radosťou poukazuje na fakt, že pri svojej autorskej výuke využíva kombináciu efektívnych poznatkov zo všetkých zaužívaných spôsobov vzdelávania. Učiteľka Lisa používa prirodzený spôsob vzdelávania metódou učenia sa materinského jazyka. Tematická individuálna lekcia (zistiť viac) je špecificky zameraná na gramatiku, slovnú zásobu, pričom prepojenie s prirodzenou konverzáciou nadväzuje na zábavné aktivity, ktorými študent hravo posúva svoju úroveň o maličký kúsok dopredu.

Unikátne výhody pri efektívnom a bez stresovom vzdelávaní sa AI-Learning / Učiteľka Lisa, sami študenti vidia v natívnom kontakte s anglickým akcentom, v prirodzenej anglickej konverzácii, v individuálnom prístupe, v schopnosti AI študenta opraviť, poradiť a zároveň vysvetliť preberané učivo v Slovenčine, vo flexibilite času a miesta, v inovatívnom a atraktívnom prístupe, v podpornom výukovom programe, v systéme rodičovskej kontroly a samozrejme v cene.

LEES level A part 1 (zistiť viac) – predstavuje progresívny AI-Learning výukový vzdelávací systém počas ktorého sa študent zoznamuje s anglickou rodinou GREENovcov, ktorá pricestovala na Slovensko. Lisa ako spolužiačka v školskej triede, alebo kamarátka doma cez svoje vlastné skúsenosti vyučuje slovenských študentov anglický jazyk s natívnou komunikáciou. Príbehové vzdelávanie založené na reálnych udalostiach ako je privítanie rodiny GREENovcov, plánovanie dovolenky, zážitky zo ZOO, oslava narodenín a veľa veľa iného je pre študentov efektívne, atraktívne a prirodzené.

AI technológia a AI-Learning / Učiteľka LISA. 5 minutové video Vám všetko jednoducho a zrozumiteľne vysvetlí. Viacej informácií nájdete na www.lisa-academy.com a www.futureREADY.systems


Facebook:

Ucitelka Lisa – Slovensko

futureREADY systems